Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1520
THL - Sikiöseulonta
Selected version
THL - Sikiöseulonta (Default version)
1.2.246.537.6.1520
THL - Sikiöseulonta
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Fosterscreening
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Sikiöseulonta -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan sikiöseulontojen osana tehdyt tutkimukset.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Fosterscreening används i hälso- och sjukvårdens datasystem för att beskriva undersökningar som görs som en del av fosterscreeningar.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.