Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1516
THL - Raskauden keston määritysperuste
Selected version
THL - Raskauden keston määritysperuste (Default version)
1.2.246.537.6.1516
THL - Raskauden keston määritysperuste
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Grund för bestämning av graviditetens längd
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkotus: THL - Raskauden keston määritysperuste -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä raskauden ajan rakenteisessa tietosisällössä kuvaamaan raskauden keston laskemisen tapaa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Grund för bestämning av graviditetens längd används i hälso- och sjukvårdens datasystem i strukturella datainnehåll under graviditeten för att beskriva sätter att beräkna graviditetens längd.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.