Classification and classification version details
1.2.246.537.6.653
STH - STH3 Hampaan pinnat
Selected version
STH - STH3 Hampaan pinnat 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.653
STH - STH3 Hampaan pinnat
Codes
No
No
Yes
No
STH-STH3 Tandens ytor

2 KANTA TH  Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: STH -  STH3 Hampaan pinnat -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, mitä hampaan pintaa havainto tai löydös koskee.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.