Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1512
THL - Keskenmenon oireet
Selected version
THL - Keskenmenon oireet (Default version)
1.2.246.537.6.1512
THL - Keskenmenon oireet
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Symtom på missfall
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Keskenmenon oireet  -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä raskauden ajan rakenteisessa tietosisällössä kuvaamaan tapahtuneen keskenmenon oiretta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Symtom på missfall används i hälso- och sjukvårdens datasystem i strukturella datainnehåll under graviditeten för att beskriva symtomen på ett missfall.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.