Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1510
THL - Aiemman raskauden päättyminen ja lapsen eloonjäänti
Selected version
THL - Aiemman raskauden päättyminen ja lapsen eloonjäänti (Default version)
1.2.246.537.6.1510
THL - Aiemman raskauden päättyminen ja lapsen eloonjäänti
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Avslutande av tidigare graviditet och barnets överlevnad
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Aiemman raskauden päättyminen ja lapsen eloonjäänti -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä raskauden ajan rakenteisessa tietosisällössä kuvaamaan tietoa aiempien raskauksien päättymisestä lapsen eloonjäännin kannalta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen THL - Avslutande av tidigare graviditet och barnets överlevnad används i hälso- och sjukvårdens datasystem i strukturella datainnehåll under graviditeten för att beskriva information om avslutande av tidigare graviditeter vad gäller barnets överlevnad.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.