Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1507
THL - Elävänä/kuolleena syntynyt lapsi
Selected version
THL - Elävänä/kuolleena syntynyt lapsi (Default version)
1.2.246.537.6.1507
THL - Elävänä/kuolleena syntynyt lapsi
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Levande fött/dödfött barn
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Elävänä/kuolleena syntynyt lapsi -luokitusta käytetään synnytyksen yhteydessä terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan, onko lapsi syntynyt elävänä vai kuolleena  ja missä vaiheessa synnytystä lapsi on kuollut.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Levande fött/dödfött barn används i samband med förlossningen i hälso- och sjukvårdens datasystem för att beskriva om barnet fötts levande eller dött och i vilket skede av förlossningen som barnet dött.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.