Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1531
THL - Imetys
Selected version
THL - Imetys (Default version)
1.2.246.537.6.1531
THL - Imetys
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Amning
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Imetys -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan, imettääkö synnyttänyt vauvaa ja jos imettää, niin miten.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Amning används i hälso- och sjukvårdens datasystem för att beskriva om den nyblivna modern ammar barnet och i så fall hur.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.