Classification and classification version details
1.2.246.537.6.679
STH - STH23A Sylkirauhasten ja imusolmukkeiden tila
Selected version
STH - STH23A Sylkirauhasten ja imusolmukkeiden tila 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.679
STH - STH23A Sylkirauhasten ja imusolmukkeiden tila
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH23A Spottkörtlarnas och lymfknutornas status

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH23A Sylkirauhasten ja imusolmukkeiden tila -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto sylkirauhasen tai imusolmukkeen tilasta.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.