Classification and classification version details
1.2.246.537.6.678
STH - STH23 Imusolmukkeet
Selected version
STH - STH23 Imusolukkeet 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.678
STH - STH23 Imusolmukkeet
Codes
No
THL
No
Yes
STH - STH23 Lymfknutor

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH23 Imusolmukkeet -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto imusolmukkeista, joita havainto tai löydös koskee.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.