Classification and classification version details
1.2.246.537.6.678
STH - STH23 Imusolmukkeet
Selected version
STH - STH23 Imusolukkeet 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.678
STH - STH23 Imusolmukkeet
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH23 Lymfknutor

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH23 Imusolmukkeet -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto imusolmukkeista, joita havainto tai löydös koskee.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.