Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1530
THL - Imetysohjauksen sisältö
Selected version
THL - Imetysohjauksen sisältö (Default version)
1.2.246.537.6.1530
THL - Imetysohjauksen sisältö
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Innehåll i handledning om amning
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Imetysohjauksen sisältö -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan imetysohjauksessa käsiteltävää aihetta.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Innehåll i handledning om amning används i hälso- och sjukvårdens datasystem för att beskriva ämnet som behandlas i amningshandledningen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.