Classification and classification version details
1.2.246.537.6.652
STH - STH2 Hammas, hampaan osa, näiden puutos tai hampaan korvaava rakenne
Selected version
STH - STH2 Hammas, hampaan osa, näiden puutos tai hampaan korvaava rakenne 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.652
STH - STH2 Hammas, hampaan osa, näiden puutos tai hampaan korvaava rakenne
Codes
Yes
No
Yes
No
STH - STH2 Tand, tanddel, avsaknad av dessa eller konstruktion som ersatt tanden

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH2 - STH2 Hammas, hampaan tai sen osan puutos tai hampaan korvaava rakenne -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, koskeeko havainto tai löydös kokonaista hammasta, hampaan osaa tai hammasta korvaavaa rakennetta.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.