Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.652
STH - STH2 Hammas, hampaan osa, näiden puutos tai hampaan korvaava rakenne
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH - STH2 Tand, tanddel, avsaknad av dessa eller konstruktion som ersatt tanden
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH2 - STH2 Hammas, hampaan tai sen osan puutos tai hampaan korvaava rakenne -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, koskeeko havainto tai löydös kokonaista hammasta, hampaan osaa tai hammasta korvaavaa rakennetta.

Vastuutaho: THL

Version details
STH - STH2 Hammas, hampaan osa, näiden puutos tai hampaan korvaava rakenne 2010 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.652.2010
STH - STH2 Hammas, hampaan osa, näiden puutos tai hampaan korvaava rakenne 2010
Strict
Status ImageActive
Active
01.05.2010 - 31.12.2099
06.03.2018 11:35 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj