Classification and classification version details
1.2.246.537.6.669
STH - STH17 Suun limakalvojen ja ympäröivän ihon havainnot ja löydökset
Selected version
STH - STH17 Suun limakalvojen ja ympäröivän ihon havainnot ja löydökset 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.669
STH - STH17 Suun limakalvojen ja ympäröivän ihon havainnot ja löydökset
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH17 Observationer och fynd i munslemhinnorna och den omgivande huden

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH17 Suun limakalvojen ja ympäröivän ihon havaintoja ja löydöksiä  -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto suun limakalvojen tai ympäröivän ihon havainnosta tai löydöksestä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.