Classification and classification version details
1.2.246.537.6.668
STH - STH16A Suun limakalvolöydöksen sijainti ja puoli
Selected version
STH - STH16A Suun limakalvolöydöksen sijainti ja puoli 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.668
STH - STH16A Suun limakalvolöydöksen sijainti ja puoli
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH16A Platsen och sidan för fyndet i munnens slemhinna

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH16A Suun limakalvolöydöksen sijainti ja puoli -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto suun limakalvolöydöksen sijainnista.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.