Classification and classification version details
1.2.246.537.6.667
STH - STH16 Suun limakalvolöydöksen anatominen sijainti
Selected version
STH - STH16 Suun limakalvolöydöksen anatominen sijainti 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.667
STH - STH16 Suun limakalvolöydöksen anatominen sijainti
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH16 Anatomisk lägesbeskrivning av fyndet i munnens slemhinna

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH16 Suun limakalvolöydöksen anatominen sijainti -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, missä anatomisessa rakenteessa suun limakalvolöydös sijaitsee.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.