Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2012.401
Lääkitys/Tietosisältö - Lääkemääräys
Selected version
Lääkitys/Tietosisältö - Lääkemääräys (Default version)
1.2.246.537.6.12.2012.401
Lääkitys/Tietosisältö - Lääkemääräys
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
Medicinering/Datainnehåll - Läkemedelsförskrivning
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.12.2012.401
Tietosisältö
T

Käyttötarkoitus: Lääkitys/Tietosisältö - Lääkemääräys määrittää Reseptikeskukseen tallennettavien sähköisten lääkemääräysten ja Reseptikeskuksesta palautettavien sähköisten lääkemääräysten kuvailutietojen rakenteiset tiedot. Potilastietojärjestelmissä tietoja käytetään lääkemääräysten laatimiseen ja korjaamiseen, reseptien mitätöintiin sekä lääkkeen lopettamiseen ja ajantasaisen lääkitystiedon ylläpitämiseen. Apteekkijärjestelmissä tietoja käytetään lääkkeiden toimittamiseen.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Medicinering/Datainnehåll - Läkemedelsförskrivning definierar strukturerad data i beskrivningsinformation för elektroniska läkemedelsförskrivningar som sparas i Receptcentret och elektroniska läkemedelsförskrivningar som återlämnas från Receptcentret. I patientdatasystemet används informationen för upprättande och korrigering av läkemedelsförskrivningar, makulering av recept samt avslutning av läkemedel och underhåll av aktuell medicineringsinformation. I apotekssystemen används informationen för expediering av läkemedel.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.