Classification and classification version details
1.2.246.537.6.665
STH - STH15 Purentalihakset
Selected version
STH - STH15 Purentalihakset 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.665
STH - STH15 Purentalihakset
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH15 Tuggmuskler

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH15 Purentalihakset -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, mitä purentalihasta havainto tai löydös koskee.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.