Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.662
STH - STH13 Proteettinen rakenne
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH - STH13 Protetisk konstruktion
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH - STH13 Proteettinen rakenne -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkätyyppinen hampaistoon tehty proteettinen rakenne on.

Vastuutaho: THL

Version details
STH - STH13 Proteettinen rakenne 2010 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.662.2010
STH - STH13 Proteettinen rakenne 2010
Strict
Status ImageActive
Active
01.05.2010 - 31.12.2099
06.03.2018 12:43 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj