Classification and classification version details
1.2.246.537.6.662
STH - STH13 Proteettinen rakenne
Selected version
STH - STH13 Proteettinen rakenne 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.662
STH - STH13 Proteettinen rakenne
Codes
Yes
No
Yes
STH - STH13 Protetisk konstruktion

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH13 Proteettinen rakenne -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkätyyppinen hampaistoon tehty proteettinen rakenne on.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.