Classification and classification version details
1.2.246.537.6.661
STH - STH12 Hampaan kehitysaste
Selected version
STH - STH12 Hampaan kehitysaste 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.661
STH - STH12 Hampaan kehitysaste
Codes
No
No
Yes
No
STH - STH12 Tandens utvecklingsstadium

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH12 Hampaan kehitysaste -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, onko hammas valmiiksi kehittynyt vai epäkypsä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.