Classification and classification version details
1.2.246.537.6.660
STH - STH11 Hampaan ja parodontiumin hammaspaikanteisia löydöksiä
Selected version
STH - STH11 Hampaan ja parodontiumin hammaspaikanteisia löydöksiä 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.660
STH - STH11 Hampaan ja parodontiumin hammaspaikanteisia löydöksiä
Codes
Yes
No
Yes
No

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

F

Luokituksen kuvaus: Luokitus on tarkoitettu kuvaamaan, millaisia ovat potilaskertomukseen kirjatut hampaan ja sen ympäryskudoksen löydökset.


Luokituksen ylläpitotaho: Suun terveydenhuollon tietorakenteiden asiantuntijaryhmä

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.