Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1289
Sosiaalihuolto - Asiakastiedon arkiston käyttötilanne
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvården - Användningssituation i Klientdataarkivet
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakastiedon arkiston käyttötilanne -luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston viestinvälityksessä tarkentamaan arkistosanoman interaktiota. Tieto merkitään asiakastietojärjestelmässä arkistosanoman kontrollikehyksen reasonCode-kenttään. Merkintä on pakollinen kaikissa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon lähetettävissä arkistosanomissa. Käyttötilanteella tarkoitetaan tietojen arkistoimista, versiointia ja mitätöintiä tai niiden hakemista arkistosta.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvården - Användningssituation i Klientdataarkivet används inom meddelandeförmedlingen i Klientdataarkivet för socialvården för att precisera ett arkivmeddelandes interaktion. I klientdatasystemet antecknas uppgiften i reasonCode-fältet i kontrollkuvertet för arkivmeddelandet. Anteckningen är obligatorisk för alla arkivmeddelanden som skickas till Klientdataarkivet för socialvården. Med en användningssituation avses arkivering, versionering och makulering av uppgifter eller sökning av dessa i arkivet.

Version details
Sosiaalihuolto - Asiakastiedon arkiston käyttötilanne (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1289.201901
Sosiaalihuolto - Asiakastiedon arkiston käyttötilanne
Status ImageActive
Active
01.01.2019 - 31.12.2099
06.10.2020 15:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj