Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1289
Sosiaalihuolto - Asiakastiedon arkiston käyttötilanne
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakastiedon arkiston käyttötilanne (Default version)
1.2.246.537.6.1289
Sosiaalihuolto - Asiakastiedon arkiston käyttötilanne
Codes
No
No
Yes
No
Socialvården - Användningssituation i Klientdataarkivet
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakastiedon arkiston käyttötilanne -luokitusta käytetään Sosiaalihuollon asiakastietovarannon viestinvälityksessä tarkentamaan arkistosanoman interaktiota. Tieto merkitään asiakastietojärjestelmässä arkistosanoman kontrollikehyksen reasonCode-kenttään. Merkintä on pakollinen kaikissa Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon lähetettävissä arkistosanomissa. Käyttötilanteella tarkoitetaan tietojen arkistoimista, versiointia ja mitätöintiä tai niiden hakemista arkistosta.

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvården - Användningssituation i Klientdataarkivet används inom meddelandeförmedlingen i Klientdataarkivet för socialvården för att precisera ett arkivmeddelandes interaktion. I klientdatasystemet antecknas uppgiften i reasonCode-fältet i kontrollkuvertet för arkivmeddelandet. Anteckningen är obligatorisk för alla arkivmeddelanden som skickas till Klientdataarkivet för socialvården. Med en användningssituation avses arkivering, versionering och makulering av uppgifter eller sökning av dessa i arkivet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.