Classification and classification version details
1.2.246.537.6.659
STH - STH10 Hampaan sisälle laitettu materiaali
Selected version
STH - STH10 Hampaan sisälle laitettu materiaali 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.659
STH - STH10 Hampaan sisälle laitettu materiaali
Codes
No
No
Yes
No
STH - STH10 Material som man lagt in i tanden

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH10 Hampaan sisälle laitettu materiaali- luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, mitä materiaalia hampaan sisällä juurikanavassa tai täytteen alla on käytetty.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.