Classification and classification version details
1.2.246.537.6.651
STH - STH1 Hampaiden numerointi
Selected version
STH - STH1 Hampaiden numerointi 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.651
STH - STH1 Hampaiden numerointi
Codes
No
No
Yes
No
STH-STH1 Numrering av tänder

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH1 Hampaiden numerointi -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, mitä hammasta havainto tai löydös koskee.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.