Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1288
Sosiaalihuolto - Perustelut asiakirjan näyttämisen rajaamiselle Omakannassa
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Motivering för att begränsa visandet av en handling i tjänsten Mina Kanta-sidor
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Luokitusta Sosiaalihuolto - Perustelut asiakirjan näyttämisen rajaamiselle Omakannassa käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä perustelemaan sitä, miksi asiakasasiakirjan näyttämistä Omakannassa viivästetään tai  asiakirja jätetään näyttämättä kokonaan Omakannassa.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Motivering för att begränsa visandet av en handling i tjänsten Mina Kanta-sidor används i socialvårdens klientdatasystem för att motivera varför visandet av en handling i Mina Kanta-sidor fördröjs eller handlingen inte alls visas i Mina Kanta-sidor.
Version details
Sosiaalihuolto - Perustelut asiakirjan näyttämisen rajaamiselle Omakannassa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1288.201901
Sosiaalihuolto - Perustelut asiakirjan näyttämisen rajaamiselle Omakannassa
Status ImageActive
Active
01.01.2019 - 31.12.2099
10.12.2019 14:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj