Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1288
Sosiaalihuolto - Perustelut asiakirjan näyttämisen rajaamiselle Omakannassa
Selected version
Sosiaalihuolto - Perustelut asiakirjan näyttämisen rajaamiselle Omakannassa (Default version)
1.2.246.537.6.1288
Sosiaalihuolto - Perustelut asiakirjan näyttämisen rajaamiselle Omakannassa
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård - Motivering för att begränsa visandet av en handling i tjänsten Mina Kanta-sidor
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Luokitusta Sosiaalihuolto - Perustelut asiakirjan näyttämisen rajaamiselle Omakannassa käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä perustelemaan sitä, miksi asiakasasiakirjan näyttämistä Omakannassa viivästetään tai  asiakirja jätetään näyttämättä kokonaan Omakannassa.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Motivering för att begränsa visandet av en handling i tjänsten Mina Kanta-sidor används i socialvårdens klientdatasystem för att motivera varför visandet av en handling i Mina Kanta-sidor fördröjs eller handlingen inte alls visas i Mina Kanta-sidor.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.