Classification and classification version details
1.2.246.537.6.671
STH - STH19 Ylähuuli tai alahuuli
Selected version
STH - STH19 Ylähuuli tai alahuuli 2010 (Default version)
1.2.246.537.6.671
STH - STH19 Ylähuuli tai alahuuli
Codes
No
No
Yes
No
STH - STH19 Överläpp eller underläpp

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH19 Ylähuuli tai alahuuli -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, koskeeko havainto tai löydös ylähuulta vai alahuulta.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.