Classification and classification version details
1.2.246.537.6.415
THL - Harvinaissairauksien Orpha-luokitus
Selected version
THL - Harvinaissairauksien Orpha-luokitus (Default version)
1.2.246.537.6.415
THL - Harvinaissairauksien Orpha-luokitus
Codes
No
No
Yes
No
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
F
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/harvinaissairauksien-kansallinen-koordinaatio/orpha-koodit

Käyttötarkoitus: THL - Harvinaissairauksien Orpha-luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan harvinaissairauksia ja parantamaan harvinaisten sairauksien diagnosointia, hoitoa ja seurantaa. Luokitus perustuu EU-komission tuella kehitettyyn, Orphanetin ylläpitämään Orpha-koodistoon. Orphanetin tavoitteena on tarjota laadukkaita tietoja harvinaisista sairauksista ja varmistaa kaikkien sidosryhmien tasavertainen tiedonsaanti. Luokitus julkaistaan alkukielisenä ja Orphanetin luvalla. Orphadata: Free access data from Orphanet. © INSERM 1999. Available on http://www.orphadata.org. Data version (XML data version). 

Vastuutaho: HUS/THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.