Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.91
Sosiaalityö - Toimintoluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: Toimintoluokitus kuvaa sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan henkilön työtä ja toimenpiteitä.
Luokitus soveltuu yleisesti asiakaskohtaisen sosiaalityön erittelyyn Suomessa.
Sosiaalityöntekijä käyttää luokitusta asiakaskirjaamisessa osana sosiaalihuollon sähköistä asiakastietojärjestelmää. Luokitus soveltuu erilaisten sosiaalityön toimintayksiköiden ja ammattilaisten työn seurantaan, suunnitteluun ja arviointiin.
Toimintoluokitusta suositellaan käytettäväksi yhdessä Asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokituksen kanssa, jolloin voidaan tuottaa yhdistettyä tietoa sekä toiminnasta että työn kohdeilmiöistä.



Yleiskuvaus: Luokitus kuvaa ja erittelee sosiaalityöntekijän asiakaskohtaista työtä. Luokituksen sisältämät toimintoluokat esitetään sosiaalityön prosessivaiheiden mukaisesti. Luokitus on hierarkkinen ja siinä on yhteensä 119 eri kuvauskohtaa.
Luokitus on tehty Stakesin hallinnoimana Sosiaalityön luokitushankkeessa (v. 2001 - 2005), jossa laadittiin molemmat asiakaskohtaisen sosiaalityön yleiseen luokitusperheeseen kuuluvat luokitukset: asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus ja sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen toimintoluokitus. Luokitukset valmisteltiin työryhmissä, joiden jäseninä toimi sosiaalityön ammattilaisia ja muita asiantuntijoita. Valmistelun eri vaiheissa luokitusten luonnoksia testattiin käytännön sosiaalityössä. Luokitusluonnoksiin saatiin runsaasti lausuntoja eri asiantuntijatahoilta.



Luokituksen yhteystaho: Stakes, Jarmo Kärki

Version details
Sosiaalityö - Toimintoluokitus 2006 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.91.2006
Sosiaalityö - Toimintoluokitus 2006
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2030
14.11.2011 16:31 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj