Classification and classification version details
1.2.246.537.6.91
Sosiaalityö - Toimintoluokitus
Selected version
Sosiaalityö - Toimintoluokitus 2006 (Default version)
1.2.246.537.6.91
Sosiaalityö - Toimintoluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

F

Käyttötarkoitus: Toimintoluokitus kuvaa sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan henkilön työtä ja toimenpiteitä.
Luokitus soveltuu yleisesti asiakaskohtaisen sosiaalityön erittelyyn Suomessa.
Sosiaalityöntekijä käyttää luokitusta asiakaskirjaamisessa osana sosiaalihuollon sähköistä asiakastietojärjestelmää. Luokitus soveltuu erilaisten sosiaalityön toimintayksiköiden ja ammattilaisten työn seurantaan, suunnitteluun ja arviointiin.
Toimintoluokitusta suositellaan käytettäväksi yhdessä Asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokituksen kanssa, jolloin voidaan tuottaa yhdistettyä tietoa sekä toiminnasta että työn kohdeilmiöistä.Yleiskuvaus: Luokitus kuvaa ja erittelee sosiaalityöntekijän asiakaskohtaista työtä. Luokituksen sisältämät toimintoluokat esitetään sosiaalityön prosessivaiheiden mukaisesti. Luokitus on hierarkkinen ja siinä on yhteensä 119 eri kuvauskohtaa.
Luokitus on tehty Stakesin hallinnoimana Sosiaalityön luokitushankkeessa (v. 2001 - 2005), jossa laadittiin molemmat asiakaskohtaisen sosiaalityön yleiseen luokitusperheeseen kuuluvat luokitukset: asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus ja sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen toimintoluokitus. Luokitukset valmisteltiin työryhmissä, joiden jäseninä toimi sosiaalityön ammattilaisia ja muita asiantuntijoita. Valmistelun eri vaiheissa luokitusten luonnoksia testattiin käytännön sosiaalityössä. Luokitusluonnoksiin saatiin runsaasti lausuntoja eri asiantuntijatahoilta.Luokituksen yhteystaho: Stakes, Jarmo Kärki

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.