Classification and classification version details
1.2.246.537.6.90
Sosiaalityö - Kohdeluokitus
Selected version
Sosiaalityö - Kohdeluokitus 2006 (Default version)
1.2.246.537.6.90
Sosiaalityö - Kohdeluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Käyttötarkoitus: Kohdeluokitus kuvaa ja ryhmittelee niitä yksilöön, ympäristöön tai niiden väliseen suhteeseen liittyviä ilmiöitä, tarpeita, tapahtumia tai muita asioita, joihin asiakaskohtaisella sosiaalityöllä vaikutetaan. Se soveltuu yleisesti asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeilmiöiden erittelyyn Suomessa. Sosiaalityöntekijä käyttää luokitusta asiakaskirjaamisessa osana sosiaalihuollon sähköistä asiakastietojärjestelmää. Luokitus soveltuu erilaisten sosiaalityön toimintayksiköiden ja ammattilaisten työn seurantaan, suunnitteluun ja arviointiin.

Kohdeluokitusta suositellaan käytettäväksi yhdessä Sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen toimintoluokituksen kanssa, jolloin voidaan tuottaa yhdistettyä tietoa sekä toiminnasta että työn kohdeilmiöistä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.