Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.90
Sosiaalityö - Kohdeluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Käyttötarkoitus: Kohdeluokitus kuvaa ja ryhmittelee niitä yksilöön, ympäristöön tai niiden väliseen suhteeseen liittyviä ilmiöitä, tarpeita, tapahtumia tai muita asioita, joihin asiakaskohtaisella sosiaalityöllä vaikutetaan. Se soveltuu yleisesti asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeilmiöiden erittelyyn Suomessa. Sosiaalityöntekijä käyttää luokitusta asiakaskirjaamisessa osana sosiaalihuollon sähköistä asiakastietojärjestelmää. Luokitus soveltuu erilaisten sosiaalityön toimintayksiköiden ja ammattilaisten työn seurantaan, suunnitteluun ja arviointiin.

Kohdeluokitusta suositellaan käytettäväksi yhdessä Sosiaalityöntekijän asiakaskohtaisen toimintoluokituksen kanssa, jolloin voidaan tuottaa yhdistettyä tietoa sekä toiminnasta että työn kohdeilmiöistä.

Vastuutaho: THL

Version details
Sosiaalityö - Kohdeluokitus 2006 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.90.2006
Sosiaalityö - Kohdeluokitus 2006
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2030
14.12.2015 14:53 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj