Classification and classification version details
1.2.246.537.6.95
SFS/THL - Apuvälineluokitus
Selected version
SFS/THL - Apuvälineluokitus (Default version)
1.2.246.537.6.95
SFS/THL - Apuvälineluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

F

Käyttötarkoitus: SFS/THL - Apuvälineluokitusta käytetään apuvälineitä ja niiden käyttöä koskevan tiedon hallinnassa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Luokituksen koodien avulla voidaan rekisteröidä ja varastoida apuvälineitä, ja luokitus helpottaa mm. välineiden kierrätystä, lainausta, tilastointia ja vertailua.

Apuvälineet, joihin kuuluvat myös tietokoneohjelmistot, luokitellaan käytön mukaan. Luokitus koostuu kolmesta hierarkkisesta tasosta ja koodeista, joista kussakin on kolme numeroparia. Jokaisella tasolla on omat koodit, otsikot ja selitteet.

Kansainväliseen luokitukseen on lisätty neljäs hierarkkinen taso vastaamaan kansallista käyttötarvetta.

SFS/THL - Apuvälineluokitus on julkaistu Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n luvalla.

Vastuutaho: THL

 

 

 

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.