Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.95
SFS/THL - Apuvälineluokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: SFS/THL - Apuvälineluokitusta käytetään apuvälineitä ja niiden käyttöä koskevan tiedon hallinnassa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Luokituksen koodien avulla voidaan rekisteröidä ja varastoida apuvälineitä, ja luokitus helpottaa mm. välineiden kierrätystä, lainausta, tilastointia ja vertailua.

Apuvälineet, joihin kuuluvat myös tietokoneohjelmistot, luokitellaan käytön mukaan. Luokitus koostuu kolmesta hierarkkisesta tasosta ja koodeista, joista kussakin on kolme numeroparia. Jokaisella tasolla on omat koodit, otsikot ja selitteet.

Kansainväliseen luokitukseen on lisätty neljäs hierarkkinen taso vastaamaan kansallista käyttötarvetta.

SFS/THL - Apuvälineluokitus on julkaistu Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n luvalla.

Vastuutaho: THL

 

 

 

 

 

Version details
SFS/THL - Apuvälineluokitus (Default version)
SFS/THL - Apuvälineluokitus 2011
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.95.201901
SFS/THL - Apuvälineluokitus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
01.10.2019 15:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj