Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40175
SFS - Kielikoodisto
Selected version
SFS - Kielikoodisto 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40175
SFS - Kielikoodisto
Codes
No
Others
No
Yes
No

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

F
http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS-ISO%20639-1

Käyttötarkoitus: SFS kielikoodistoa käytetään potilaskertomuksen ydintiedoissa kuvaamaan potilaan äidinkieltä ja asiointikieltä, jolloin tietoa voidaan hyödyntää mahdollisesti tarvittavien tulkkipalveluiden järjestämisessä. Sitä käytetään myös asiakirjan kuvailutiedoissa ilmaisemaan kieli jolla asiakirja on laadittu. Tässä standardin ISO 639 osassa esitetään kaksikirjaimisia kielitunnuksia sisältävistä koodielementeistä koostuva koodi kielten nimien esittämistä varten.

Standardin ISO 639 tämän osan mukaiset kielitunnukset on laadittu alunperin käytettäviksi terminologiassa, leksikografiassa ja kielitieteessä, mutta ne voidaan ottaa käyttöön missä tahansa yhteydessä, jossa edellytetään kielten nimien ilmoittamista kaksikirjaimisen tunnuksen muodossa, erityisesti tietokonepohjaisissa järjestelmissä. Kaksikirjainkoodi on tarkoitettu käytännön tarpeisiin ja se kattaa suurimman osan maailman käytetyimmistä kielistä, jotka ovat useimmin edustettuina maailmankirjallisuudessa ja joilla on myös laadittu huomattava määrä erikoiskielistä dokumentaatiota ja termistöjä. Uusia kielitunnuksia luodaan, kun ilmenee, että tietyllä kielellä on olemassa merkittävä määrä erikoiskielistä dokumentaatiota ja termistöjä. Nämä tunnukset eivät kata yksinomaan konekäyttöön suunniteltuja kieliä, kuten ohjelmointikieliä.Vastuutaho: Suomen standardisoimisliitto,SFS

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.