Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40175
SFS - Kielikoodisto
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
WWW:http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?standard=SFS-ISO%20639-1
Description:

Käyttötarkoitus: SFS kielikoodistoa käytetään potilaskertomuksen ydintiedoissa kuvaamaan potilaan äidinkieltä ja asiointikieltä, jolloin tietoa voidaan hyödyntää mahdollisesti tarvittavien tulkkipalveluiden järjestämisessä. Sitä käytetään myös asiakirjan kuvailutiedoissa ilmaisemaan kieli jolla asiakirja on laadittu. Tässä standardin ISO 639 osassa esitetään kaksikirjaimisia kielitunnuksia sisältävistä koodielementeistä koostuva koodi kielten nimien esittämistä varten.

Standardin ISO 639 tämän osan mukaiset kielitunnukset on laadittu alunperin käytettäviksi terminologiassa, leksikografiassa ja kielitieteessä, mutta ne voidaan ottaa käyttöön missä tahansa yhteydessä, jossa edellytetään kielten nimien ilmoittamista kaksikirjaimisen tunnuksen muodossa, erityisesti tietokonepohjaisissa järjestelmissä. Kaksikirjainkoodi on tarkoitettu käytännön tarpeisiin ja se kattaa suurimman osan maailman käytetyimmistä kielistä, jotka ovat useimmin edustettuina maailmankirjallisuudessa ja joilla on myös laadittu huomattava määrä erikoiskielistä dokumentaatiota ja termistöjä. Uusia kielitunnuksia luodaan, kun ilmenee, että tietyllä kielellä on olemassa merkittävä määrä erikoiskielistä dokumentaatiota ja termistöjä. Nämä tunnukset eivät kata yksinomaan konekäyttöön suunniteltuja kieliä, kuten ohjelmointikieliä.



Vastuutaho: Suomen standardisoimisliitto,SFS

 

 

Version details
SFS - Kielikoodisto 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40175.2008
SFS - Kielikoodisto 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2099
03.06.2020 16:03 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj