Classification and classification version details
1.2.246.537.6.127
Hilmo - Yhteystapa
Selected version
Hilmo - Yhteystapa (Default version)
1.2.246.537.6.127
Hilmo - Yhteystapa
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No
Hilmo - Kontaktsätt

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: Käyttötarkoitus: Hilmo - Yhteystapa -luokitusta käytetään valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan ammattihenkilön ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen tapaa.

Vastuutaho: THL

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.