Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40202
THL - Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille
Selected version
THL - Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille (Default version)
1.2.246.537.5.40202
THL - Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Utlämnande av patientuppgifter om minderårig till vårdnadshavarna
2 Kanta TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa ilmaisemaan, onko huoltajilla oikeus nähdä alaikäisen lapsensa potilastiedot Omakannassa ja onko tietojen luovuttaminen heille sallittu terveydenhuollon palveluissa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Utlämnande av patientuppgifter om minderårig till vårdnadshavarna används i datasystem inom hälso- och sjukvården och i Kanta-tjänsterna för att ange om vårdnadshavarna har rätt att se patientuppgifter om sitt minderåriga barn på Mina Kanta-sidor och om det är tillåtet att inom hälso- och sjukvården lämna ut uppgifterna till dem.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.