Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40202
THL - Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Utlämnande av patientuppgifter om minderårig till vårdnadshavarna
Luokituksen peruste:
2 Kanta TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja Kanta-palveluissa ilmaisemaan, onko huoltajilla oikeus nähdä alaikäisen lapsensa potilastiedot Omakannassa ja onko tietojen luovuttaminen heille sallittu terveydenhuollon palveluissa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Utlämnande av patientuppgifter om minderårig till vårdnadshavarna används i datasystem inom hälso- och sjukvården och i Kanta-tjänsterna för att ange om vårdnadshavarna har rätt att se patientuppgifter om sitt minderåriga barn på Mina Kanta-sidor och om det är tillåtet att inom hälso- och sjukvården lämna ut uppgifterna till dem.

Version details
THL - Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40202.201901
THL - Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille
Status ImageActive
Active
01.01.2019 - 31.12.2099
03.08.2020 09:39 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj