Classification and classification version details
1.2.246.537.6.126
THL - Palvelutapahtuman peruuntumisen tai siirtymisen syy
Selected version
THL - Palvelutapahtuman peruuntumisen tai siirtymisen syy (Default version)
1.2.246.537.6.126
THL - Palvelutapahtuman peruuntumisen tai siirtymisen syy
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
1.2.246.537.6.126
Koodisto
T

Käyttötarkoitus: THL - Palvelutapahtuman peruuntumisen tai siirtymisen syy -luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä ajanvarausten perumisen tai siirron syyn ilmaisemiseen ja hoitoonpääsyn seurantaan.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.