Classification and classification version details
1.2.246.537.6.411
THL - Osteopatianimikkeistö
Selected version
THL - Osteopatianimikkeistö (Default version)
1.2.246.537.6.411
THL - Osteopatianimikkeistö
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
F

Käyttötarkoitus: THL - Osteopatianimikkeistöä käytetään kuvaamaan terveydenhuollon tietojärjestelmissä osteopaattista toimintaa. Osteopatianimikkeistön avulla pystytään kirjaamaan asiakastietoa tietojärjestelmiin yhdenmukaisella tavalla ja tallentamaan se Potilastiedon arkistoon. Osteopatianimikkeistö pohjautuu CEN-standardiin EN16686:2015 ja sitä on täydennetty Glossary of Osteopathic Terminologylla.

Vastuutaho: Suomen Osteopaattiliitto ry

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.