Classification and classification version details
1.2.246.537.6.124
PTHAVO - Käynnin luonne
Selected version
PTHAVO - Käynnin luonne 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.124
PTHAVO - Käynnin luonne
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm

Kuvaus: Käynnin luonteella tarkoitetaan asiakkaan asian ensisijaista kohdistumista joko jo ilmenneeseen terveysongelmaan tai terveyden edistämiseen, terveyden ylläpitämiseen tai sairauksien ennaltaehkäisyyn.


Käyttötarkoitus: Hoidon saatavuuden seuranta sekä käyntien tilastointi. Hoidon saatavuuden seurannassa, joka kohdistuu ainoastaan sairaanhoitoon, käytetään hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tehtyä luokittelua. Tällöin voidaan laskea, kuinka monta sellaista henkilöä, jolla on sairaanhoidon tarve, odottaa tietyllä hetkellä pääsyä vastaanottokäynnille. Vastaanottokäynnin tapahduttua voidaan jälkikäteen todeta, kuinka kauan odottaminen kesti. Käyntien tilastoinnissa saadaan tietoa avoterveydenhuollon palvelutapahtumien sisällöllisestä kohdentumisesta terveydenhoitoon ja sairaanhoitoon.


Kehittämisvastuu: Terveyskeskusten avohoitoluokitusten ja perusterveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmä.


Vastuuhenkilö: Rita Juvonen, THL

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.