Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.124
PTHAVO - Käynnin luonne
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm
Description:

Kuvaus: Käynnin luonteella tarkoitetaan asiakkaan asian ensisijaista kohdistumista joko jo ilmenneeseen terveysongelmaan tai terveyden edistämiseen, terveyden ylläpitämiseen tai sairauksien ennaltaehkäisyyn.


Käyttötarkoitus: Hoidon saatavuuden seuranta sekä käyntien tilastointi. Hoidon saatavuuden seurannassa, joka kohdistuu ainoastaan sairaanhoitoon, käytetään hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tehtyä luokittelua. Tällöin voidaan laskea, kuinka monta sellaista henkilöä, jolla on sairaanhoidon tarve, odottaa tietyllä hetkellä pääsyä vastaanottokäynnille. Vastaanottokäynnin tapahduttua voidaan jälkikäteen todeta, kuinka kauan odottaminen kesti. Käyntien tilastoinnissa saadaan tietoa avoterveydenhuollon palvelutapahtumien sisällöllisestä kohdentumisesta terveydenhoitoon ja sairaanhoitoon.


Kehittämisvastuu: Terveyskeskusten avohoitoluokitusten ja perusterveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmä.


Vastuuhenkilö: Rita Juvonen, THL

 

 

Version details
PTHAVO - Käynnin luonne 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.124.2008
PTHAVO - Käynnin luonne 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2007 - 31.12.2030
16.04.2020 14:42 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj