Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3081
ENSIH - Hoitolaitos
Selected version
ENSIH - Hoitolaitos (Default version)
1.2.246.537.6.3081
ENSIH - Hoitolaitos
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

1.2.246.537.6.3081
Koodisto
F

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoitolaitos -koodistolla kuvataan  ne hoitolaitokset, joihin ensihoitoyksikkö kuljettaa potilaat jatkohoitoon. Koodistoa käytetään kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen rakenteisessa tietosisällössä.

Vastuutaho: STM

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.