Classification and classification version details
1.2.246.537.6.123
PTHAVO - Kävijäryhmä
Selected version
PTHAVO - Kävijäryhmä 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.123
PTHAVO - Kävijäryhmä
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm

Kuvaus:

Kävijäryhmä kuvaa palvelutilanteessa läsnä olevien asiakkaiden ja ammattihenkilöiden määrää ja tapahtuman yksityisyysastetta.

Käyttötarkoitus:

Avohoidon tilastointi, jossa voidaan tarkastella palvelutapahtumien lukumääriä erilaisten palvelutilanteiden mukaan.

Kehittämisvastuu:

Terveyskeskusten avohoitoluokitusten ja perusterveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmä.

Vastuuhenkilö: Rita Juvonen, THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.