Classification and classification version details
1.2.246.537.6.122
PTHAVO - Hoidon tarpeen arvioinnin tulos
Selected version
PTHAVO - Hoidon tarpeen arvioinnin tulos 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.122
PTHAVO - Hoidon tarpeen arvioinnin tulos
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm

Käyttötarkoitus: PTHAVO - Hoidon tarpeen arvioinnin tulos -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan, miten asiakkaan asian hoitamisessa edetään hoidon tarpeen arvioinnin perusteella.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.