Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1280
THL - Asiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset tai yhteydenotot
Selected version
THL - Asiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset tai yhteydenotot (Default version)
1.2.246.537.6.1280
THL - Asiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset tai yhteydenotot
Codes
No
THL
No
Yes
No

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

F

Käyttötarkoitus: THL - Asiakkaan tilanteesta tehdyt ilmoitukset tai yhteydenotot -luokituksella kuvataan asiakkaan tilanteen perusteella jatkotoimenpiteenä tehtyjä ilmoituksia tai yhteydenottoja. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakasasiakirjoissa Vakavan parisuhdeväkivallan riskiarvio ja Turvakotipalvelun ensiarvio. Luokitusta voidaan käyttää terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.