Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.121
Hilmo - Hoidon kiireellisyys
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Behandlingsprioritet
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Hoidon kiireellisyys -luokitusta käytetään valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan asiakkaan tai potilaan tarvitseman hoidon kiireellisyyttä.

Vastuutaho: THL

Version details
Hilmo - Hoidon kiireellisyys (Default version)
PTHAVO - Hoidon kiireellisyys 2008
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.121.201801
Hilmo - Hoidon kiireellisyys
Status ImageActive
Active
01.01.2007 - 31.12.2099
07.10.2019 16:35 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj