Classification and classification version details
1.2.246.537.6.121
Hilmo - Hoidon kiireellisyys
Selected version
Hilmo - Hoidon kiireellisyys (Default version)
1.2.246.537.6.121
Hilmo - Hoidon kiireellisyys
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No
Hilmo - Behandlingsprioritet

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Hilmo - Hoidon kiireellisyys -luokitusta käytetään valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan asiakkaan tai potilaan tarvitseman hoidon kiireellisyyttä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.