Classification and classification version details
1.2.246.537.6.120
PTHAVO - Ensikäynti
Selected version
PTHAVO - Ensikäynti 2008 (Default version)
1.2.246.537.6.120
PTHAVO - Ensikäynti
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm

Käyttötarkoitus: PTHAVO - Ensikäynti -luokitusta käytetään perusterveydenhuollon avohoidon tilastoinnissa kuvaamaan asiakkaan/potilaan ensikäyntejä avohoitopalveluissa. Luokitusta voidaan käyttää palveluntuottajan ensi- ja uusintakäyntisuhteen laskennassa.

Ensikäynnillä tarkoitetaan asiakkaan/potilaan ensimmäistä käyntiä kyseisellä palveluntuottajalla kyseisen ongelman tai asian vuoksi. Määräävä tekijä ensikäyntilaskennassa on se, onko asiakkaan/potilaan hoitoon tai vastaanotolle hakeutumisen syynä uusi asia, ongelma tai vaiva

Vastuutaho: Perusterveydenhuollon avohoidon asiantuntijaryhmä

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.