Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.120
PTHAVO - Ensikäynti
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Terveyspalvelut/avohoito/index.htm
Description:

Käyttötarkoitus: PTHAVO - Ensikäynti -luokitusta käytetään perusterveydenhuollon avohoidon tilastoinnissa kuvaamaan asiakkaan/potilaan ensikäyntejä avohoitopalveluissa. Luokitusta voidaan käyttää palveluntuottajan ensi- ja uusintakäyntisuhteen laskennassa.

Ensikäynnillä tarkoitetaan asiakkaan/potilaan ensimmäistä käyntiä kyseisellä palveluntuottajalla kyseisen ongelman tai asian vuoksi. Määräävä tekijä ensikäyntilaskennassa on se, onko asiakkaan/potilaan hoitoon tai vastaanotolle hakeutumisen syynä uusi asia, ongelma tai vaiva

Vastuutaho: Perusterveydenhuollon avohoidon asiantuntijaryhmä

 

 

Version details
PTHAVO - Ensikäynti 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.120.2008
PTHAVO - Ensikäynti 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2007 - 31.12.2030
12.07.2014 21:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj