Classification and classification version details
1.2.246.537.6.50
THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitus
Selected version
THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitus (Default version)
1.2.246.537.6.50
THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
No

1 TILASTO valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 99 MUU valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty valtakunnallisessa tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

F

Käyttötarkoitus: THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan ne sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka määritellään valinnavapauslakiesityksessä (HE 16/2018) suoran valinnan palveluiksi tai sellaisiksi palveluiksi, jotka maakunnan liikelaitoksen tulee tarjota tai jotka maakunta voi päättää tarjota asiakkaiden käyttöön asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla. Luokitusta käytetään valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen määrittämiseksi ja palvelutuotannon seuraamiseksi. Lisäksi luokitusta käytetään palveluntuottajalakiesityksen (HE 52/2017) 10 §:ssä mainitussa valtakunnallisessa palveluntuottajien rekisterissä määriteltäessä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien toimijoiden tarjoamat palvelut. Luokituksesta voidaan muodostaa seuraavat osajoukot  eri käyttötarkoituksiin:
 
1) Suoran valinnan palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa:  osajoukkoa käytetään kuvaamaan valinnanvapauslakiesityksen (HE 16/2018) 18 §:ssä mainitut, sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja suun hoidon yksikössä tarjottavat suoran valinnan palvelut.
 
2)  Asiakassetelillä tarjottavat palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa: osajoukkoa käytetään käytetään kuvaamaan valinnanvapauslakiesityksen (HE 16/2018) 24 §:ssä mainitut maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulle kuuluvat, asiakassetelillä tarjottavat palvelut.
 
3) Henkilökohtaisella budjetilla  tarjottavat palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa: osajoukkoa käytetään kuvaamaan valinnavapauslakiesityksen (HE 16/2018) 27 §:ssä  mainitut maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulle kuuluvat, henkilökohtaisella budjetilla tarjottavat palvelut.
 
4) Palvelualat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteröinnissä: osajoukkoa käytetään palveluntuottajalakiesityksen (HE 52/2017) 10 §:ssä mainitussa valtakunnallisessa palveluntuottajien rekisterissä (Soteri) määriteltäessä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien toimijoiden tarjoamia palveluja. Osajoukon mukaista ryhmittelyä käytetään palveluntuottajien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteröintiä, valvontaa ja tilastointia varten.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.