Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.50
THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitus
Codes
Yes
THL
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 TILASTO valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 99 MUU valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty valtakunnallisessa tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

Ruotsinnos:F
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitusta käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan ne sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka määritellään valinnavapauslakiesityksessä (HE 16/2018) suoran valinnan palveluiksi tai sellaisiksi palveluiksi, jotka maakunnan liikelaitoksen tulee tarjota tai jotka maakunta voi päättää tarjota asiakkaiden käyttöön asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla. Luokitusta käytetään valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen määrittämiseksi ja palvelutuotannon seuraamiseksi. Lisäksi luokitusta käytetään palveluntuottajalakiesityksen (HE 52/2017) 10 §:ssä mainitussa valtakunnallisessa palveluntuottajien rekisterissä määriteltäessä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien toimijoiden tarjoamat palvelut. Luokituksesta voidaan muodostaa seuraavat osajoukot  eri käyttötarkoituksiin:
 
1) Suoran valinnan palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa:  osajoukkoa käytetään kuvaamaan valinnanvapauslakiesityksen (HE 16/2018) 18 §:ssä mainitut, sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja suun hoidon yksikössä tarjottavat suoran valinnan palvelut.
 
2)  Asiakassetelillä tarjottavat palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa: osajoukkoa käytetään käytetään kuvaamaan valinnanvapauslakiesityksen (HE 16/2018) 24 §:ssä mainitut maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulle kuuluvat, asiakassetelillä tarjottavat palvelut.
 
3) Henkilökohtaisella budjetilla  tarjottavat palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa: osajoukkoa käytetään kuvaamaan valinnavapauslakiesityksen (HE 16/2018) 27 §:ssä  mainitut maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulle kuuluvat, henkilökohtaisella budjetilla tarjottavat palvelut.
 
4) Palvelualat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteröinnissä: osajoukkoa käytetään palveluntuottajalakiesityksen (HE 52/2017) 10 §:ssä mainitussa valtakunnallisessa palveluntuottajien rekisterissä (Soteri) määriteltäessä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien toimijoiden tarjoamia palveluja. Osajoukon mukaista ryhmittelyä käytetään palveluntuottajien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteröintiä, valvontaa ja tilastointia varten.

Vastuutaho: THL

Version details
THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.50.201801
THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitus
Strict
Status ImageActive
Active
04.07.2018 - 31.12.2099
28.08.2018 12:55 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj