Classification and classification version details
1.2.246.537.6.173
Psykologipalvelu - Psykologityön vaihe
Selected version
Psykologipalvelu - Psykologityön vaihe (Default version)
1.2.246.537.6.173
Psykologipalvelu - Psykologityön vaihe
Codes
No
Others
No
Yes
Psykologtjänst - Psykologarbetets skede

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Psykologipalvelu - Psykologityön vaihe -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan psykologin palveluprosessin päävaiheita psykologipalveluissa.

Vastuutaho: Psykologiliitto

Användningsändamål: Klassificeringen Psykologtjänst - Psykologarbetets skede används i hälsovårdens informationssystem för att beskriva huvudskedena i psykologens serviceprocess inom psykologtjänsterna.

Ansvarig instans: Psykologförbundet

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.