Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.173
Psykologipalvelu - Psykologityön vaihe
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Psykologtjänst - Psykologarbetets skede
Luokituksen peruste:

2 KANTA TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Psykologipalvelu - Psykologityön vaihe -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan psykologin palveluprosessin päävaiheita psykologipalveluissa.

Vastuutaho: Psykologiliitto

Användningsändamål: Klassificeringen Psykologtjänst - Psykologarbetets skede används i hälsovårdens informationssystem för att beskriva huvudskedena i psykologens serviceprocess inom psykologtjänsterna.

Ansvarig instans: Psykologförbundet

Version details
Psykologipalvelu - Psykologityön vaihe (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.173.2008
Psykologipalvelu - Psykologityön vaihe
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2050
23.07.2019 16:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj