Classification and classification version details
1.2.246.537.6.234
Hilmo - Ilmoituslaji
Selected version
Hilmo - Ilmoituslaji (Default version)
1.2.246.537.6.234
Hilmo - Ilmoituslaji
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Hilmo - Anmälningstyp
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne
1.2.246.537.6.234
T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Hilmo - Ilmoituslaji -luokitusta käytetään terveyden- ja sosiaalihuollon valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan sitä, onko sosiaali- tai terveydenhuollon hoitojakso päättynyt tai keskeneräinen tai onko erikoissairaanhoidon käynti tai etäasiointi toteutunut. Luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoilmoituksissa kuvaamaan myös sitä, että potilas tai asiakas odottaa pääsyä hoitoon.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.