Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.234
Hilmo - Ilmoituslaji
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.234
Ruotsinnos:F
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Ilmoituslaji -luokitusta käytetään terveyden- ja sosiaalihuollon valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan sitä, onko hoitojakso päättynyt vai keskeneräinen. Lisäksi luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoilmoituksissa kuvaamaan sitä, että potilas tai asiakas odottaa pääsyä hoitoon.

Vastuutaho: THL

Luokituksen versiot
Hilmo - Ilmoituslaji (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.234.201801
Hilmo - Ilmoituslaji
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1900 - 31.12.2099
21.08.2018 11:44 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj