Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.234
Hilmo - Ilmoituslaji
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Anmälningstyp
Luokituksen peruste:
1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne
LuokituksenOID:1.2.246.537.6.234
Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Ilmoituslaji -luokitusta käytetään terveyden- ja sosiaalihuollon valtakunnallisissa hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan sitä, onko sosiaali- tai terveydenhuollon hoitojakso päättynyt tai keskeneräinen tai onko erikoissairaanhoidon käynti tai etäasiointi toteutunut. Luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoilmoituksissa kuvaamaan myös sitä, että potilas tai asiakas odottaa pääsyä hoitoon.

Vastuutaho: THL

Version details
Hilmo - Ilmoituslaji (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.234.201801
Hilmo - Ilmoituslaji
Status ImageActive
Active
01.01.1900 - 31.12.2099
14.01.2022 12:47 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj