Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.170
Psykologipalvelu - Psykologityön muoto
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Psykologtjänst - Psykologarbetets form
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Psykologipalvelu - Psykologityön muoto -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan psykologityön keskeisiä muotoja psykologipalveluissa. Luokituksessa on otettu huomioon psykologityön monipuolinen luonne perinteisestä psykologin asiakastyöstä koulutus- ja hallinnollisiin tehtäviin sekä tieteelliseen tutkimustyöhön. Psykologityön muotoa kuvaavia luokkia voidaan tarvittaessa tarkentaa rakenteisessa kirjaamisessa muilla luokituksilla (psykologityön kohde, palvelusisältö, palvelukonteksti, psykologityön vaihe, vaikuttamisen vaihe).

Vastuutaho: Psykologiliitto

Användningsändamål: Klassificeringen Psykologtjänst - Psykologarbetets form används i hälsovårdens informationssystem för att beskriva psykologarbetets centrala former inom psykologtjänsterna. I klassificeringen har man beaktat psykologarbetets mångsidiga karaktär, från klientarbete till utbildningsrelaterade och administrativa uppgifter samt vetenskapligt forskningsarbete. Klasserna som beskriver psykologarbetets form kan vid behov specificeras med andra klassificeringar i den strukturerade dokumentationen (psykologarbetets fokus, tjänsteinnehåll, tjänstekontext, psykologarbetets skede, påverkningsskede).
 
Ansvarig instans: Psykologförbundet
Version details
Psykologipalvelu - Psykologityön muoto (Default version)
Psykologipalvelu - Työskentelymuoto 2008
Psykologipalvelu - Psykologityön muoto 201901
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.170.2008
Psykologipalvelu - Työskentelymuoto 2008
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2050
14.02.2019 14:28 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj