Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.171
Psykologipalvelu - Työskentelykohde
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Psykologtjänst- Arbetsfokus
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Psykologipalvelu - Työskentelykohde -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan  psykologityön kohdetta psykologipalveluissa. Kohde voi olla yksilö, parisuhde, perhe, yhteiskunnalliset tai kansainväliset prosessit sekä ammattitaito. Kohteen kuvaaminen on keskeistä muun muassa siksi, että sen avulla saadaan tietoa palvelutoimintojen kohdistumisesta psykologin monipuolisten asiakasryhmien kesken.

Vastuutaho: Psykologiliitto

Användningsändamål: Klassificeringen Psykologtjänst - Arbetsfokus används i hälsovårdens informationssystem för att beskriva psykologarbetets fokus inom psykologtjänsterna. Fokus kan vara en individ, ett parförhållande, en familj, samhälleliga eller internationella processer samt yrkeskunskap. Det är viktigt att beskriva arbetets fokus bl.a. därför att det ger information om hur servicefunktionerna riktas in bland psykologens mångsidiga klientgrupper.

Ansvarig instans: Psykologförbundet

Version details
Psykologipalvelu - Työskentelykohde (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.171.2008
Psykologipalvelu - Työskentelykohde
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2050
23.07.2019 16:42 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj