Classification and classification version details
1.2.246.537.6.2007
THL - Näöntarkkuusmittauksen menetelmä
Selected version
THL - Näöntarkkuusmittauksen menetelmä (Default version)
1.2.246.537.6.2007
THL - Näöntarkkuusmittauksen menetelmä
Codes
Yes
No
Yes
No
THL - Metod för mätning av synskärpa
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus: THL - Näöntarkkuusmittauksen menetelmä -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä kuvaamaan mitä menetelmää on käytetty henkilön kauko- tai lähinäön mittaamiseen.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Metod för mätning av synskärpa används i hälso- och sjukvårdens informationssystem för att beskriva vilken metod som har använts för att mäta personens fjärr- eller närsyn.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.