Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.265
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för socialarbete inom hälsovården
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.265
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Terveyssosiaalityön nimikkeistö on tarkoitettu terveyssosiaalityöntekijöiden palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää terveyssosiaalityön käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös terveyssosiaalityöntekijöiden palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä terveyssosiaalityön ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Terveyssosiaalityöntekijät ry:n kanssa

Version details
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö 2007 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.265.2007
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö 2007
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2007 - 31.12.2099
17.09.2017 19:19 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj