Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.265
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö
Koodisto
Kyllä
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för socialarbete inom hälsovården
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.265
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Terveyssosiaalityön nimikkeistö on tarkoitettu terveyssosiaalityöntekijöiden palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää terveyssosiaalityön käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös terveyssosiaalityöntekijöiden palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä terveyssosiaalityön ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Terveyssosiaalityöntekijät ry:n kanssa

Luokituksen versiot
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö 2007 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.265.2007
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö 2007
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2007 - 31.12.2099
17.09.2017 19:19 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj