Classification and classification version details
1.2.246.537.6.265
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö
Selected version
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö 2007 (Default version)
1.2.246.537.6.265
Kuntaliitto - Terveyssosiaalityön nimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
No
Kommunförbundet - Nomenklatur för socialarbete inom hälsovården

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.265
T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Terveyssosiaalityön nimikkeistö on tarkoitettu terveyssosiaalityöntekijöiden palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää terveyssosiaalityön käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös terveyssosiaalityöntekijöiden palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä terveyssosiaalityön ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Terveyssosiaalityöntekijät ry:n kanssa

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.