Classification and classification version details
1.2.246.537.6.8
THL- Maakunnat
Selected version
THL- Maakunnat (Default version)
1.2.246.537.6.8
THL- Maakunnat
Codes
No
THL
No
Yes
No

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne,
2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne,
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon,  tietorakenne,
99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

1.2.246.537.6.8
Koodisto

Käyttötarkoitus: THL - Maakunnat -koodisto kuvaa maakuntaorganisaatiot. Koodistoa hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kun on tarpeen yksilöidä maakuntaorganisaatio eri rooleissa. Näitä rooleja voivat olla esimerkiksi tietyn alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä, rekisterinpitäjänä toimiva organisaatio tai maakunnan liikelaitosten omistajaorganisaatio. Koodistoa on mahdollista käyttää myös muissa käyttötarkoituksissa, joissa maakunnat on tarpeen yksilöidä organisaationa.

Koodisto perustuu hallituksen esitykseen eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.