Classification and classification version details
1.2.246.537.6.264
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö
Selected version
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö 2002 (Default version)
1.2.246.537.6.264
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
No
Kommunförbundet - Nomenklatur för näringsterapi

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.264
T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Ravitsemusterapianimikkeistö on tarkoitettu ravitsemusterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää ravitsemusterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös ravitsemusterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä ravitsemusterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto ja Suomen Ravitsemusterapeuttien yhdistys

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.