Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.264
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö
Koodisto
Kyllä
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för näringsterapi
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.264
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Ravitsemusterapianimikkeistö on tarkoitettu ravitsemusterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää ravitsemusterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös ravitsemusterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä ravitsemusterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto ja Suomen Ravitsemusterapeuttien yhdistys

Luokituksen versiot
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö 2002 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.264.2002
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö 2002
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2002 - 31.12.2099
21.12.2017 11:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj