Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.264
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för näringsterapi
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.264
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Ravitsemusterapianimikkeistö on tarkoitettu ravitsemusterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää ravitsemusterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös ravitsemusterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä ravitsemusterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto ja Suomen Ravitsemusterapeuttien yhdistys

Version details
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö 2002 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.264.2002
Kuntaliitto - Ravitsemusterapianimikkeistö 2002
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2002 - 31.12.2099
21.12.2017 11:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj