Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.263
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö
Koodisto
Kyllä
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för talterapi
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.263
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Puheterapiatyöntekijöiden palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään potilaskertomuksessa ammatillisella näkymällä (PUH) ja tarvittaessa hoitokertomuksessa sekä tilasto-ohjelmissa. Käytetään yhtenäistämään puheterapiatyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös puheterapiatyöntekijän palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä puheterapiatyön ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen puheterapeuttiliitto ry:n kanssa

Luokituksen versiot
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö 2007 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.263.2007
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö 2007
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2007 - 31.12.2099
15.07.2015 12:23 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj