Classification and classification version details
1.2.246.537.6.263
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö
Selected version
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö 2007 (Default version)
1.2.246.537.6.263
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
No
Kommunförbundet - Nomenklatur för talterapi

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.263
T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Puheterapiatyöntekijöiden palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään potilaskertomuksessa ammatillisella näkymällä (PUH) ja tarvittaessa hoitokertomuksessa sekä tilasto-ohjelmissa. Käytetään yhtenäistämään puheterapiatyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös puheterapiatyöntekijän palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä puheterapiatyön ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen puheterapeuttiliitto ry:n kanssa

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.