Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.263
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för talterapi
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.263
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Puheterapiatyöntekijöiden palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään potilaskertomuksessa ammatillisella näkymällä (PUH) ja tarvittaessa hoitokertomuksessa sekä tilasto-ohjelmissa. Käytetään yhtenäistämään puheterapiatyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös puheterapiatyöntekijän palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä puheterapiatyön ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen puheterapeuttiliitto ry:n kanssa

Version details
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö 2007 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.263.2007
Kuntaliitto - Puheterapianimikkeistö 2007
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2007 - 31.12.2099
15.07.2015 12:23 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj